Studijní obory

 

     Obor Kód oboru Druh školy Délka studia Měsíční školné Ukončení studia
 

 
     Kadeřník 69-51-H/01 SOU Tři roky 0,00 - 500,00 Kč Výuční list
 
   

     Kosmetické sužby 69-41-L/01 SOU Čtyři roky 0,00 - 500,00 Kč Maturitní zkouška

 

   

    Podnikání 64-41-L/51 Nástavbové Dva roky 1.000,00 Kč Maturitní zkouška