SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním  číslem v 1. kole přijímacího řízení

do 1.ročníku ve školním roce 2022/2023

 
 
                       
               
               
               
               
               
               
             
  ZVEŘEJNĚNÍ            
               
               
  00.00.2022