SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním  číslem v 1. kole přijímacího řízení

do 1.ročníku oboru KOSMETICKÉ SLUŽBY a PODNIKÁNÍ

ve školním roce 2020/2021

 

 

Bodové hodnocení- obor Kosmetické služby

   
 

·         prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ: 20 %

 

   průměrný prospěch do 1,5:            20 bodů

 

   průměrný prospěch do 2,0:            15 bodů

 

   průměrný prospěch do 2,5:            5 bodů

   
 

·         výsledky Jednotné přijímací zkoušky: 60 %

 

               český jazyk – hodnocení body        50 – 40:           30 bodů

 

                                                                       39 – 35:           25 bodů

 

                                                                       34 – 30:           20 bodů

 

                                                                       29 – 25:           15 bodů

 

                                                                       24 – 20:           10 bodů

 

                                                                       19 – 10:           5 bodů

 

                                                                       9 – 0:               0 bodů

   
 

   Matematika – hodnocení body       50 – 35:           30 bodů

 

                                                           34 – 25:           20 bodů         

 

                                                           24 – 20:           15 bodů

 

                                                           19 – 10:           10 bodů

 

                                                           9 – 5:               5 bodů

 

                                                                                   5 – 0:               0 bodů

   
 

·         orientace ve zvoleném oboru, zájem o obor: 20 % (0 – 20 bodů)

   
 

Bodové hodnocení- obor Podnikání

   
 

·         prospěch z 1. pololetí 3. ročníku SŠ: 20 %

 

   průměrný prospěch do 1,5:            20 bodů

 

   průměrný prospěch do 2,0:            15 bodů

 

   průměrný prospěch do 2,5:            5 bodů

   
 

·         výsledky Jednotné přijímací zkoušky: 60 %

 

               český jazyk – hodnocení body       50 – 40:           30 bodů

 

                                                                       39 – 35:           25 bodů

 

                                                                       34 – 30:           20 bodů

 

                                                                       29 – 25:           15 bodů

 

                                                                       24 – 20:           10 bodů

 

                                                                       19 – 10:           5 bodů

 

                                                                       9 – 0:               0 bodů

   
 

   Matematika – hodnocení body       50 – 35:           30 bodů

 

                                                           34 – 25:           20 bodů         

 

                                                           24 – 20:           15 bodů

 

                                                           19 – 10:           10 bodů

 

                                                           9 – 5:               5 bodů

 

                                                                                   5 – 0:               0 bodů

   
 

·         orientace ve zvoleném oboru, zájem o obor: 20 % (0 – 20 bodů)

   
  1. 6KOS OBOR 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY 230 BODŮ PŘIJAT    
  1. 7KOS OBOR 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY 230 BODŮ PŘIJAT    
  3. 1KOS OBOR 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY 220 BODŮ PŘIJAT    
  4. 5KOS OBOR 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY 160 BODŮ PŘIJAT    
  5. 3KOS OBOR 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY 80 BODŮ NEPŘIJAT    
  6. 4KOS OBOR 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY 70 BODŮ NEPŘIJAT    
                     
  1. 1POD OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 260 BODŮ PŘIJAT    
  2. 7POD OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 200 BODŮ PŘIJAT    
  3. 8POD OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 190 BODŮ PŘIJAT    
  3. 9POD OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 190 BODŮ PŘIJAT    
  5. 2POD OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 140 BODŮ PŘIJAT    
  5. 3POD OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 140 BODŮ PŘIJAT    
  7. 6POD OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 130 BODŮ PŘIJAT    
  8. 4POD OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 50 BODŮ NEPŘIJAT    
   
   
  Upozorňujeme, že rozhodnutí vzdělávat se v naší škole, je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku

uchazečem nebo zákonným zástupcem nezletilého uchazeče řediteli školy nejpozději do 5 pracovních

dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

   
   
  16.06.2020     Mgr. Lucie Kalkusová, ředitelka školy        
   

 

ZPĚT