SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním  číslem v 2. kole přijímacího řízení

do 1.ročníku oboru KOSMETICKÉ SLUŽBY A PODNIKÁNÍ pro školní rok 2023/2024

 
 

 

Bodové hodnocení - obor Kosmetické služby

   
 

 

  • výsledky Jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky : 70%

  • orientace ve zvoleném oboru, zájem o obor : 30%

   
 
 

 

Bodové hodnocení - obor Podnikání

   
 

 

  • výsledky Jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky : 70%

  • orientace ve zvoleném oboru, zájem o obor : 30%

   
 

 

Kritéria přijetí :

   
 

 

Minimální bodová hranice byla stanovena na 50 bodů, přičemž uchazeč nesmí získat z žádné části Jednotné přijímací zkouška 0 bodů.

 

orientace ve zvoleném oboru, zájem o obor : 30%

   
 
 
 
 
 
 
           VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KOSMETICKÉ SLUŽBY            
 
 
 
  1 Registrační číslo KOS 23/2023 165 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  2 Registrační číslo KOS 25/2023 141 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  3 Registrační číslo KOS 14/2023 138 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  4 Registrační číslo KOS 16/2023 128 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  5 Registrační číslo KOS 17/2023 104 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  6 Registrační číslo KOS 21/2023 100 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  7 Registrační číslo KOS 22/2023 88 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  8 Registrační číslo KOS 29/2023 87 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
                       
                       
                       
 
 
           VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PODNIKÁNÍ            
 
 
 
  1 Registrační číslo POD 33/2023 116 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  2 Registrační číslo POD 34/2023 80 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  3 Registrační číslo POD 27/2023 68 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  4 Registrační číslo POD 32/2023 60 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  5 Registrační číslo POD 29/2023 55 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
                       
                       
                       
                       
Upozorňujeme, že rozhodnutí vzdělávat se v naší škole, je nutné potvrdit ODEVZDÁNÍM ZÁPISOVÉHO LÍSTKU uchazečem nebo zákonným zástupcem nezletilého uchazeče řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí - neplatí pro obor Podnikání.      
       
         
                       
                       
  29.05.2023     Mgr. Lucie Vomáčková Kalkusová Ph.D., ředitelka školy        
 
 
 
 

ZPĚT