SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním  číslem v 1. kole přijímacího řízení

do 1.ročníku oboru KOSMETICKÉ SLUŽBY A PODNIKÁNÍ pro školní rok 2022/2023

 
 

 

Bodové hodnocení - obor Kosmetické služby

   
 

 

  • výsledky Jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky : 70%

  • orientace ve zvoleném oboru, zájem o obor : 30%

   
 
 

 

Bodové hodnocení - obor Podnikání

   
 

 

  • výsledky Jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky : 70%

  • orientace ve zvoleném oboru, zájem o obor : 30%

   
 
 
 
 
 
 
 
           VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KOSMETICKÉ SLUŽBY            
 
 
 
  1 Registrační číslo KOS 6/2022 136 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  2 Registrační číslo KOS 10/2022 133 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  3 Registrační číslo KOS 5/2022 113 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  4 Registrační číslo KOS 2/2022 103 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  5 Registrační číslo KOS 4/2022 97 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  6 Registrační číslo KOS 3/2022 92 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  7 Registrační číslo KOS 1/2022 71 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  8 Registrační číslo KOS 11/2022 50 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Přijat      
  9 Registrační číslo KOS 8/2022 49 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Nepřijat      
  10 Registrační číslo KOS 9/2022 38 Bodů 69-41-L/01 Kosmetické služby   Nepřijat      
                       
                       
                       
 
 
           VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PODNIKÁNÍ            
 
 
 
  1 Registrační číslo POD 2/2022 174 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  2 Registrační číslo POD 23/2022 165 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  3 Registrační číslo POD 21/2022 154 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  4 Registrační číslo POD 6/2022 127 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  5 Registrační číslo POD 10/2022 112 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  6 Registrační číslo POD 17/2022 108 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  7 Registrační číslo POD 24/2022 107 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  8 Registrační číslo POD 20/2022 105 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  9 Registrační číslo POD 18/2022 100 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  10 Registrační číslo POD 16/2022 96 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  10 Registrační číslo POD 3/2022 96 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  12 Registrační číslo POD 25/2022 92 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  13 Registrační číslo POD 5/2022 88 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  14 Registrační číslo POD 7/2022 87 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  15 Registrační číslo POD 1/2022 86 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  16 Registrační číslo POD 12/2022 84 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  17 Registrační číslo POD 8/2022 80 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  18 Registrační číslo POD 14/2022 79 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  19 Registrační číslo POD 4/2022 75 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  19 Registrační číslo POD 11/2022 75 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  21 Registrační číslo POD 9/2022 74 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  22 Registrační číslo POD 19/2022 73 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  23 Registrační číslo POD 13/2022 72 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  24 Registrační číslo POD 22/2022 70 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  24 Registrační číslo POD 26/2022 70 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
  26 Registrační číslo POD 15/2022 64 Bodů 64-41-L/51 Podnikání   Přijat      
                       
                       
                       
                       
Upozorňujeme, že rozhodnutí vzdělávat se v naší škole, je nutné potvrdit ODEVZDÁNÍM ZÁPISOVÉHO LÍSTKU uchazečem nebo zákonným zástupcem nezletilého uchazeče řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí - neplatí pro obor Podnikání.      
       
         
                       
                       
  29.04.2022     Mgr. Lucie Kalkusová Ph.D., ředitelka školy        
 
 
 
 

ZPĚT