SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním  číslem v 1. kole přijímacího řízení

do 1.ročníku oboru KADEŘNÍK ve školním roce 2020/2021

 
 
  1 Registrační číslo KAD 2/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  2 Registrační číslo KAD 3/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  3 Registrační číslo KAD 4/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  4 Registrační číslo KAD 5/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  5 Registrační číslo KAD 6/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  6 Registrační číslo KAD 7/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  7 Registrační číslo KAD 8/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  8 Registrační číslo KAD 3/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  9 Registrační číslo KAD 10/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  10 Registrační číslo KAD 11/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  11 Registrační číslo KAD 12/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  12 Registrační číslo KAD 13/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  13 Registrační číslo KAD 14/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  14 Registrační číslo KAD 15/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  15 Registrační číslo KAD 16/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  16 Registrační číslo KAD 17/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  17 Registrační číslo KAD 18/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  18 Registrační číslo KAD 19/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  19 Registrační číslo KAD 20/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  20 Registrační číslo KAD 21/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  21 Registrační číslo KAD 22/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  22 Registrační číslo KAD 23/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  23 Registrační číslo KAD 24/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  24 Registrační číslo KAD 25/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  25 Registrační číslo KAD 26/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  26 Registrační číslo KAD 27/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  27 Registrační číslo KAD 28/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  28 Registrační číslo KAD 29/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  29 Registrační číslo KAD 30/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  30 Registrační číslo KAD 31/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  31 Registrační číslo KAD 32/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  32 Registrační číslo KAD 33/2020 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
                       
                       
                       

ZPĚT

     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Upozorňujeme, že rozhodnutí vzdělávat se v naší škole, je nutné potvrdit ODEVZDÁNÍM ZÁPISOVÉHO LÍSTKU uchazečem nebo zákonným zástupcem nezletilého uchazeče řediteli školy.      
       
         
                       
                       
  24.4.2020     Mgr. Lucie Kalkusová, ředitelka školy