SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním  číslem v 1. kole přijímacího řízení

do 1.ročníku oboru KADEŘNÍK pro školní rok 2022/2023

 
 
  1 Registrační číslo KAD 1/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  2 Registrační číslo KAD 2/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  3 Registrační číslo KAD 3/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  4 Registrační číslo KAD 4/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  5 Registrační číslo KAD 6/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  6 Registrační číslo KAD 7/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  7 Registrační číslo KAD 8/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  8 Registrační číslo KAD 9/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  9 Registrační číslo KAD 11/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  10 Registrační číslo KAD 12/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  11 Registrační číslo KAD 13/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  12 Registrační číslo KAD 14/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  13 Registrační číslo KAD 15/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  14 Registrační číslo KAD 16/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  15 Registrační číslo KAD 17/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  16 Registrační číslo KAD 18/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  17 Registrační číslo KAD 19/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  18 Registrační číslo KAD 20/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  19 Registrační číslo KAD 21/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  20 Registrační číslo KAD 22/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  21 Registrační číslo KAD 23/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  22 Registrační číslo KAD 24/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  23 Registrační číslo KAD 25/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  24 Registrační číslo KAD 26/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  25 Registrační číslo KAD 27/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  26 Registrační číslo KAD 28/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  27 Registrační číslo KAD 29/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  28 Registrační číslo KAD 30/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  29 Registrační číslo KAD 31/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  30 Registrační číslo KAD 32/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  31 Registrační číslo KAD 33/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  32 Registrační číslo KAD 34/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  33 Registrační číslo KAD 35/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  34 Registrační číslo KAD 36/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  35 Registrační číslo KAD 37/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  36 Registrační číslo KAD 38/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  37 Registrační číslo KAD 39/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  38 Registrační číslo KAD 40/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  39 Registrační číslo KAD 41/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  40 Registrační číslo KAD 42/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  41 Registrační číslo KAD 43/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  42 Registrační číslo KAD 44/2022 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
                       
                       
                       
                       
                       
Upozorňujeme, že rozhodnutí vzdělávat se v naší škole, je nutné potvrdit ODEVZDÁNÍM ZÁPISOVÉHO LÍSTKU uchazečem nebo zákonným zástupcem nezletilého uchazeče řediteli školy nejpozději do 6.5.2022.      
       
         
                       
                       
  22.04.2022     Mgr. Lucie Kalkusová Ph.D., ředitelka školy        
 
 
 
 

ZPĚT