SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním  číslem v 2. kole přijímacího řízení

do 1.ročníku oboru KADEŘNÍK pro školní rok 2023/2024

 
 
  1 Registrační číslo KAD 24/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  2 Registrační číslo KAD 25/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  3 Registrační číslo KAD 26/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  4 Registrační číslo KAD 27/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  5 Registrační číslo KAD 29/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  6 Registrační číslo KAD 30/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  7 Registrační číslo KAD 31/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  8 Registrační číslo KAD 33/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  9 Registrační číslo KAD 34/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  10 Registrační číslo KAD 35/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  11 Registrační číslo KAD 36/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  12 Registrační číslo KAD 37/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  13 Registrační číslo KAD 38/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  14 Registrační číslo KAD 39/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
  15 Registrační číslo KAD 40/2023 obor 69-51-H/01 Kadeřník   Přijat      
                       
                       
                       
                       
                       
Upozorňujeme, že rozhodnutí vzdělávat se v naší škole, je nutné potvrdit ODEVZDÁNÍM ZÁPISOVÉHO LÍSTKU uchazečem nebo zákonným zástupcem nezletilého uchazeče řediteli školy nejpozději do 12.06.2023.      
       
         
                       
                       
  29.05.2023     Mgr. Lucie Vomáčková Kalkusová Ph.D., ředitelka školy        
 
 
 
 

ZPĚT