NABÍZENÉ PRACOVNÍ POZICE

                   

   Nabízíme pracovní pozice učitele pro výuku předmětů : 

 

         -    učitel českého jazyka    -    obor Kadeřník, Kosmetické služby, Podnikání

         -    učitel anglického jazyka    -    obor Kadeřník, Kosmetické služby, Podnikání 

         -    učitel německého jazyka    -    obor Kadeřník, Kosmetické služby, Podnikání 

            -    učitel občanské nauky    -    obor Kadeřník, Kosmetické služby 

            -    učitel odborného výcviku    -    obor Kadeřník, Kosmetické služby 

            -    učitel předmětu zdravověda    -    obor Kosmetické služby 

            -    učitel předmětu materiály a kosmetika    -    obor Kosmetické služby 

            -    učitel Technologie    -    obor Kadeřník 

         -    učitel účetnictví a daní    -    obor Podnikání 

         -    učitel ekonomiky a práva    -    obor Podnikání 

 

  

 

           PODMÍNKA PRO PŘIJETÍ  

        -    splnění kvalifikace podle zákona 563/2004 Sb., zaslání CVV a motivačního dopisu