PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2022/2023- 2. kolo

 

 

      Otevírané obory:

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

 

- ukončená povinná školní docházka                                             

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Kadeřník

 

Na obor Kadeřník budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek.

 

                                                                     

        KRITÉRIA PŘIJETÍ:  

          Pro obor Kosmetické služby se koná školní přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky formou písemného testu vycházejícího ze vzdělávacího obsahu

          Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Součástí testu bude písemné vyjádření zájmu žáka o studium zvoleného oboru.

          Školní přijímací zkouška se bude konat 31. května 2022 od 08:00 hod.

          Dalším kritériem je ukončená povinná školní docházka a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Kosmetické služby.

 

          Pokud se žák nebude moci dostavit ke konání zkoušky, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě ředitelce školy moci konat zkoušku v termínu náhradním.

 

          Hodnocení školní přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 70 %, zájem o zvolený obor se podílí 30%.

 

                                                                  

    KRITÉRIA PŘIJETÍ:

          Pro obor Podnikání se koná školní přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky formou písemného testu vycházejícího ze vzdělávacího obsahu

          Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Součástí testu bude písemné vyjádření zájmu žáka o studium zvoleného oboru.

          Školní přijímací zkouška se bude konat 31. května 2022 od 08:00 hod.

          Dalším kritériem je dosažení středního vzdělání s výučním listem.

 

          Pokud se žák nebude moci dostavit ke konání zkoušky, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě ředitelce školy moci konat zkoušku v termínu náhradním.

 

          Hodnocení školní přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 70 %, zájem o zvolený obor se podílí 30%.

 

 

          Všechny nabízené učební obory: denní forma        

 

          _________________________________________________________

           Předpokládaný počet přijatých žáků v 3. kole přijímacího řízení je 5 pro obor 69-51-H/01 Kadeřník, 13 žáků pro obor 69-41-L/01 Kosmetické služby a 6 žáků na obor 64-41-L/51 Podnikání.

 

          Řádně vyplněnou přihlášku, včetně lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti ( neplatí pro obor podnikání ) a školou potvrzeného prospěchu a chování z posledních ročníků

          zašle uchazeč poštou nebo přímo odevzdá řediteli naší školy nejpozději do 17.05.2022.

 

 

 

          V Litoměřicích dne 09. 05. 2022

 

                                                  Mgr. Lucie Kalkusová, Ph.D.

                                                           ředitelka školy

 

< ZPĚT >