PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022- 1. kolo

 

            Otevírané obory:

 

 ·        3letý obor 69-51-H/01 Kadeřník    (střední odborné vzdělání s výučním listem)

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

- ukončená povinná školní docházka                                             

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Kadeřník

 

 

         Na obor Kadeřník budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek.

 

     ·        4letý obor 69-41-L/01 Kosmetické služby    (střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou)

                                                                     

          KRITÉRIA PŘIJETÍ:

            Pro obor Kosmetické služby se koná pouze školní přijímací zkouška z českého jazyka a literatury formou písemného testu

            vycházejícího ze vzdělávacího obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Součástí testu bude písemné vyjádření zájmu žáka o studium zvoleného oboru. Školní přijímací zkouška se bude konat v měsíci dubnu 2021, přesný termín bude stanoven.

Dalším kritériem je ukončená povinná školní docházka a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Kosmetické služby.

 

            Pokud se žák nebude moci dostavit ke konání zkoušky, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě ředitelce školy moci konat zkoušku v termínu náhradním.

 

 

Hodnocení školní přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60 %, zájem o zvolený obor se podílí 40%.

 

·         2letý nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání (pro vyučené)    (střední odborné vzdělání s maturitou)

                                                                  

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

 

 

Pro obor Podnikání se koná pouze školní přijímací zkouška z českého jazyka a literatury formou písemného testu

vycházejícího ze vzdělávacího obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Součástí testu bude písemné vyjádření zájmu žáka o studium zvoleného oboru. Školní přijímací zkouška se bude konat v měsíci dubnu 2021, přesný termín bude stanoven.

Dalším kritériem je dosažení středního vzdělání s výučním listem.

Pokud se žák nebude moci dostavit ke konání zkoušky, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě ředitelce školy moci konat zkoušku v termínu náhradním.

 

 

Hodnocení školní přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60 %, zájem o zvolený obor se podílí 40%.

 

             Všechny nabízené učební obory: denní forma        

 

            _________________________________________________________

             Předpokládaný počet přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení je 20 pro každý obor.

 

            Řádně vyplněnou přihlášku, včetně lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti a školou

            potvrzeného prospěchu a chování z posledních ročníků – zašle uchazeč poštou nebo přímo odevzdá řediteli naší školy nejpozději do 1. března 2021.

 

            Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení 1. kola přijímacího řízení, pokud během 1. kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 

 

            V Litoměřicích dne 20. 1. 2021

                       

                                                                                          Mgr. Lucie Kalkusová, Ph.D.

                                                                                                   ředitelka školy