PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021 - 4. kolo

 

 

        Otevírané obory:

            3letý obor 69-51-H/01 Kadeřník - střední odborné vzdělání s výučním listem

                                    KRITÉRIA  PŘIJETÍ        -    ukončená povinná školní docházka

                                                                                      -    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Kadeřník

                                                                                      -    hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

                                                                                     

                                            Na obor Kadeřník budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek.

 

            4letý obor 69-41-L/01 Kosmetické služby - střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou

                                    KRITÉRIA  PŘIJETÍ        -    Pro obor Kosmetické služby se koná školní přijímací zkouška z předmětů český jazyk a literatura a matematika

                                                                                            formou písemných zkoušek v rámci učiva vzdělávacího obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

                                                                                Termín školní přijímací zkoušky: 28.8. 2020 od 8 hod matematika od 10:30 hod český jazyk a literatura

                                                                                Místo konání školní přijímací zkoušky: budova SSOU Industria Litoměřice, Dlouhá 205/20

 

                                                                                            Hodnocení přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60 %,

                                                                                            dalším kritériem je ukončená povinná školní docházka a lékařské potvrzení o

                                                                                            zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Kosmetické služby,

                                                                                            hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – 20 %, zájem o zvolený obor a orientace v oboru - ústní pohovor - 20%.

 

           

 

            2letý nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání (pro vyučené) - střední odborné vzdělání s maturitou

                                    KRITÉRIA  PŘIJETÍ        -    Pro obor Podnikání se koná školní přijímací zkouška z předmětů český jazyk a literatura a matematika

                                                                                            formou písemných zkoušek v rámci učiva vzdělávacího obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

                                                                                Termín školní přijímací zkoušky: 28.8. 2020 od 8 hod matematika od 10:30 hod český jazyk a literatura

                                                                                Místo konání školní přijímací zkoušky: budova SSOU Industria Litoměřice, Dlouhá 205/20

 

                                                                                            Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60 %,

                                                                                            dalším kritériem je dosažení středního vzdělání s výučním listem, hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – 20 %,

                                                                                            zájem o zvolený obor a orientace v oboru – ústní pohovor - 20%.

          

          Všechny nabízené učební obory: denní forma        

 

        _______________________________________________________

            Předpokládaný počet přijatých žáků v 4.  kole přijímacího řízení je 10 pro každý obor.

 

            Řádně vyplněnou přihlášku, včetně lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti a školou

            potvrzeného prospěchu a chování z posledních ročníků – zašle uchazeč poštou nebo přímo

            odevzdá řediteli naší školy

            nejpozději    do 18.08.2020 - obor KOSMETICKÉ SLUŽBY a obor PODNIKÁNÍ

                                do 28.08.2020 - obor KADEŘNÍK

 

           

 

 

            V Litoměřicích dne 17.07.2020

                        

                                                                              Mgr. Lucie Kalkusová

                                                                                ředitelka školy