Textové pole: Soukromé SOU Industria spol. s r.o.
Litoměřice, Dlouhá 205/20, 412 01 Litoměřice, IČO: 25 018 795
www: ssouindustria.eu
e-mail: ssouindustria@seznam.cz
telefony ředitel a vedení společnosti : 416 735 916, 603 386 019
 

  

 

 

       

                    PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021 - 3. kolo

 

 

        Otevírané obory:

            3letý obor 69-51-H/01 Kadeřník - střední odborné vzdělání s výučním listem

                                    KRITÉRIA  PŘIJETÍ        -    ukončená povinná školní docházka

                                                                                      -    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Kadeřník

                                                                                      -    hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

                                                                                     

                                            Na obor Kadeřník budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek.

 

            4letý obor 69-41-L/01 Kosmetické služby - střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou

                                    KRITÉRIA  PŘIJETÍ        -    Pro obor Kosmetické služby se koná školní přijímací zkouška z předmětů český jazyk a literatura a matematika

                                                                                            formou písemných zkoušek v rámci učiva vzdělávacího obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

                                                                                Termín školní přijímací zkoušky: 29.6. 2020 od 8 hod matematika od 10:30 hod český jazyk a literatura

                                                                                Místo konání školní přijímací zkoušky: budova SSOU Industria Litoměřice, Dlouhá 205/20

 

                                                                                            Hodnocení přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60 %,

                                                                                            dalším kritériem je ukončená povinná školní docházka a lékařské potvrzení o

                                                                                            zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Kosmetické služby,

                                                                                            hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – 20 %, zájem o zvolený obor a orientace v oboru - ústní pohovor - 20%.

 

           

 

            2letý nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání (pro vyučené) - střední odborné vzdělání s maturitou

                                    KRITÉRIA  PŘIJETÍ        -    Pro obor Podnikání se koná školní přijímací zkouška z předmětů český jazyk a literatura a matematika

                                                                                            formou písemných zkoušek v rámci učiva vzdělávacího obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

                                                                                Termín školní přijímací zkoušky: 29.6. 2020 od 8 hod matematika od 10:30 hod český jazyk a literatura

                                                                                Místo konání školní přijímací zkoušky: budova SSOU Industria Litoměřice, Dlouhá 205/20

 

                                                                                            Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60 %,

                                                                                            dalším kritériem je dosažení středního vzdělání s výučním listem, hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – 20 %,

                                                                                            zájem o zvolený obor a orientace v oboru – ústní pohovor - 20%.

          

          Všechny nabízené učební obory: denní forma        

 

        _______________________________________________________

            Předpokládaný počet přijatých žáků v 3.  kole přijímacího řízení je 10 pro každý obor.

 

            Řádně vyplněnou přihlášku, včetně lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti a školou

            potvrzeného prospěchu a chování z posledních ročníků – zašle uchazeč poštou nebo přímo

            odevzdá řediteli naší školy nejpozději do 17.06.2020

 

            Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení 3. kola přijímacího řízení,

            pokud během 3. kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 

 

            V Litoměřicích dne 15.06.2020

                        

                                                                              Mgr. Lucie Kalkusová

                                                                                ředitelka školy