MOTIVAČNÍ PROGRAM

                   

   Motivační program SSOU INDUSTRIA 

  Odměna studentům 

 

              Motivační program pro žáky

 

        –        každý měsíc budou jednotlivými učiteli navrženi 1 až 3 žáci z každého ročníku na udělení odměny ředitele,

                  po schválení jim bude odměna předána osobně ředitelem školy před ostatními žáky

        –        posuzovat se bude docházka do školy, a to včetně docházky na odborný výcvik, dosažené úspěchy a případná zlepšení prospěchu žáků

                  a celkový přístup k plnění úkolů ve škole a v odborném výcviku

        –        v pololetí, při maturitních a závěrečných zkouškách budou vyhodnoceni nejlepší žáci, kteří budou za dosažené výsledky odměněni

        –        žákům s dobrými výsledky a bezproblémovým chováním bude možné poskytnout finanční zvýhodnění na akcích pořádaných školou

        –        žáci s průměrem do 1,5 budou mít na následující období o 50% snížené školné