MATURITNÍ ZKOUŠKA

OPRAVNÝ TERMÍN

                   

   Maturitní zkouška - šk. rok 2021/2022 

  obor Kosmetické služby 

        

 

 

- Český jazyk a literatura - 2.5.2012 od 12:10 do 13:55 hod. PÍSEMNÁ PRÁCE -   hod. -          
   
 

07.09.2022 

- Anglický jazyk - 3.5.2012 od 12:10 do 13:30 hod. PÍSEMNÁ PRÁCE - 08:00  hod. -          
   
 

 

- Praktická zkouška z odborného výcviku - 4.5.2012 od 08:00 do 09:50 hod. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z O.V. -   hod. -          
   
 

13.09.2022

- Ústní zkouška - 9.5.2012 od 08:00 do 10:05 hod. ÚSTNÍ ZKOUŠKA - 08:00 hod. -          
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

Rozpis žáků  bude upřesněn po uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku.