MATURITNÍ ZKOUŠKA

                   

   Maturitní zkouška - šk. rok 2019/2020 

  obor Kosmetické služby 

        

           SPOLEČNÁ ČÁST

            2 povinné zkoušky

            1. český jazyk a literatura
            2. cizí jazyk nebo matematika

 

            max. 2 nepovinné zkoušky
            - z nabídky:
            český jazyk, matematika

 

            PROFILOVÁ ČÁST

             3 povinné zkoušky     

            1. ústní zkouška z bloku předmětů materiály a kosmetika

            2. ústní zkouška ze zdravovědy

            3. praktická zkouška z odborného výcviku 


            2 nepovinné zkoušky
            - z nabídky: anglický jazyk, německý jazyk, matematika

 

 

                                                                                                                                                        Mgr. Jindřich Norek

                                                                            ředitel školy