MATURITNÍ ZKOUŠKA

obor 64-41-L/51 Podnikání

   Maturitní práce a její obhajoba - šk. rok 2023/2024       

        

 

                    Součástí maturitní zkoušky je obhajoba maturitní práce.

 

                    Obhajoba probíhá dle harmonogramu maturitních zkoušek

 

                                -         příprava na obhajobu trvá 5 minut

                                -         vlastní obhajoba 15 minut. 

 

                    Žák k obhajobě zpracuje prezentaci svého Podnikatelského záměru v programu MS PowerPoint včetně zohlednění připomínek a

                    otázek vedoucího a oponenta práce dle posudků, které žák obdrží nejméně dva týdny před konáním maturitní zkoušky. 

 

                    Kritéria hodnocení maturitní práce

                                      1. Jasnost a zřetelnost podnikatelského záměru (PZ)

                                      2. Originalita a úroveň rozpracování PZ

                                      3.  Ekonomická stránka PZ

                                      4. Marketingová stránka PZ

                                      5. Formální úprava práce

                                      6. Jazyková úprava

                                      7. Získávání podkladů pro tvorbu práce, práce s literaturou a dalšími zdroji

                                      8. Přílohová část – rozsah a kvalita zpracování

 

                                                              

 

 

 

< ZPĚT >