INFORMACE PRO ZÁVĚREČNÉ ROČNÍKY

 

             Třída 4KOS-obor 69-41-L/01 Kosmetické služby

                     Pro 2. pololetí školního roku 2020/2021 stanovuje ředitelka školy tyto povinně vyučované předměty:

                    Český jazyk a literatura, anglický jazyk/matematika- dle volby k MZ,  materiály a kosmetika, zdravověda, odborný   výcvik.

                    Časový limit na didaktický test z českého jazyka byl navýšen na 70 minut, na didaktický test z matematiky na 85 minut. Písemné práce z českého jazyka a z cizích jazyků se nekonají.

 

                    Třída 2PO- obor 64-41-L/51 Podnikání

                    Pro 2. pololetí školního roku 2020/2021 stanovuje ředitelka školy tyto povinně vyučované předměty:

                    Český jazyk a literatura, anglický jazyk/matematika- dle volby k MZ,ekonomika a právo, účetnictví a daně.

                    Časový limit na didaktický test z českého jazyka byl navýšen na 70 minut, na didaktický test z matematiky na 85 minut. Písemné práce z českého jazyka a z cizích jazyků se nekonají.

 

                    Třída 3KA- obor 69-51-H/01 Kadeřník

                    Pro 2. pololetí školního roku 2020/2021 stanovuje ředitelka školy tyto povinně vyučované předměty:

                    Materiály, technologie, ekonomika, odborný výcvik.

 

                    Závěrečná zkouška se bude skládat pouze z ústní a praktické části.

 

 

 

                                             Mgr. Lucie Kalkusová, Ph.D.

                                                 ředitelka školy

 

  < ZPĚT >